Man jumping over impossible or possible over cliff on sunset background,Business concept idea

ПЕТТЕ СТЪЛБА НА УСПЕХА

Големите усилия не винаги водят до успех. Предлагам пет въпроса, плод на моята дългогодишна работа с човешкия потенциал, с които да осъзнаеш какво реално се случва с твоя желан успех и как можеш да го постигнеш. 1.  Влагам ли енергията си в правилните за ...

0