„Вдъхновяващото взаимоотношение
с живота“

Хюман дизайн лекция на Фестивала на изобилието в център за цялостна трансформация Мандала
29.10.2018, 17:00-18:50

На тази лекция ще имаш възможността да се запознаеш с твоята печеливша стратегия за автентично и вдъхновяващо свързване с другите и заобикалящата среда. И след това да продължиш да експериментираш с тази стратегия в ежедневието си. Виж повече тук

Участниците имаха възможността да изследват важни аспекти от своя собствен дизайн, както и да вникнат в мистерията на човешката природа и начинът, по който да се свързват хармонично с другите. 

2018